Package Info

libchardet


Mozilla Universal Chardet library


Unspecified

Mozilla's Universal Charset Detector C/C++ API.


License: MPL-1.1
URL: https://github.com/Joungkyun/libchardet

Categories

Releases

Package Version Update ID Released Package Hub Version Platforms Subpackages
1.0.5-bp150.2.10 info GA Release 2018-07-30 15
 • x86-64
 • libchardet-devel
 • libchardet1
1.0.5-bp150.2.7 info GA Release 2018-07-30 15
 • AArch64
 • libchardet-devel
 • libchardet1
 • libchardet1-64bit
1.0.5-bp150.2.8 info GA Release 2018-07-30 15
 • s390x
 • libchardet-devel
 • libchardet1
1.0.5-bp150.2.9 info GA Release 2018-07-30 15
 • ppc64le
 • libchardet-devel
 • libchardet1
1.0.5-bp151.2.17 info GA Release 2019-05-18 15 SP1
 • ppc64le
 • libchardet-devel
 • libchardet1
1.0.5-bp151.3.1 info GA Release 2019-07-17 15 SP1
 • AArch64
 • s390x
 • x86-64
 • libchardet-devel
 • libchardet1
 • libchardet1-64bit
1.0.5-bp152.3.23 info GA Release 2020-06-06 15 SP2
 • AArch64
 • ppc64le
 • s390x
 • x86-64
 • libchardet-devel
 • libchardet1
 • libchardet1-64bit
1.0.5-bp153.1.60 info GA Release 2021-05-18 15 SP3
 • AArch64
 • ppc64le
 • s390x
 • x86-64
 • libchardet-devel
 • libchardet1
 • libchardet1-64bit
1.0.6-bp154.1.50 info GA Release 2022-05-09 15 SP4 (BETA)
 • AArch64
 • ppc64le
 • s390x
 • x86-64
 • libchardet-devel
 • libchardet1
 • libchardet1-64bit